?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Лукашенко зажигает!

Лукашенко: "Таджики дом не построят. Кирпичи они носить умеют, а дом построить не могут."

Comments

( 3 comments — Leave a comment )
polar_bird
Oct. 16th, 2012 09:55 am (UTC)
"был я ў этам вашем Таджикистане - ўсё сжата, люди жывут ў пешчерах, труцца адін аб другова..."
silverrebel
Oct. 16th, 2012 10:41 am (UTC)
у Ізраіль замазываць "брудных яўрэяўЦ лётаў Якубовіч
Цяпер каму прыдзецца?
thorwin
Oct. 16th, 2012 12:13 pm (UTC)
Боюсь спросить, а в Минске что они строят тогда в районе ул. Беды
( 3 comments — Leave a comment )